Freski


Freski, a właściwie polichromie, a jeśli chcielibyśmy być bardzo nowocześni to murale, wykonuję w technice silikatowej na suchym tynku. Używam wyłącznie pigmentów mineralnych kompatybilnych ze spoiwem krzemianowym, odpornych na działanie warunków naturalnych.